Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om prettig met jou samen te werken. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over ons contact of de behandeling.

ADHD City volgt in dat geval het advies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Bespreek je klacht eerst met je behandelaar. We zullen er alles aan doen om je klacht op te lossen.
Ben je nog niet tevreden, dan is er sprake van een geschil. Je kunt dan terecht bij de Geschillencommissie Zorg.