Vergoedingen

Wanneer je een traject start bij ADHD City, is het van belang om te weten hoe het zit met de kosten en vergoedingen. We leggen het hier uit.

Wat krijg ik vergoed?

Je betaalt alleen je eigen risico. Als je een verzekering hebt bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben afgesloten, zal je de behandeling vergoed worden. Wij kunnen alleen cliënten aannemen die verzekerd zijn bij Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink, Menzis), DSW – Stad Holland (DSW, In Twente, Stad Holland, SZVK), de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) en de Regeling Medische zorg aan Ontheemden (RMO).

Hoe zit het met eigen risico?

Je hebt altijd een ‘eigen risico’. Dat eigen risico is € 385,-, of hoger als je daarvoor hebt gekozen bij het afsluiten van je verzekering. Dat bedrag van eigen risico aan zorgkosten betaal je zelf. Je eigen risico geldt eenmalig per kalenderjaar. Als je het al hebt uitgegeven aan andere zorg, dan komt het te vervallen en krijg je de kosten voor deze behandeling gewoon helemaal vergoed.

Hoe werkt de betaling?

De factuur wordt, nadat de behandeling is afgesloten, digitaal ingediend bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal het eigen risico met je verrekenen.

Nieuwe financiering van de GGZ in 2023

Sinds 1 januari 2022 is de financiering van jouw behandeling bij onze ggz-praktijk veranderd. Dit heeft ook in 2023 gevolgen voor je eigen risico. De overheid noemt deze nieuwe manier van financieren het zorgprestatiemodel. Het gaat erom dat de prestatie die ADHD City aan jou levert, voor jou herkenbaar en controleerbaar is. Wat ga je ervan merken?

  • De nota’s zijn duidelijker: je ziet precies op welke datum en met wie je een consult hebt gehad en hoe lang dat duurde. Jij krijgt inzicht in de dingen die wij achter de schermen doen, zoals de administratie en onderling overleg.

  • Wanneer je behandeling over een jaargrens heengaat, betaal je in het nieuwe kalenderjaar opnieuw het eigen risico. Dus wanneer je behandeling dit jaar start en doorloopt in 2024, betaal je twee keer eigen risico. Deze tijd gaat pas tellen vanaf het moment dat we het kennismakingsgesprek met je plannen (dit is stap 2 in het stappenplan).