Privacy

  Jouw privacyverklaring ondertekenen

  Wij moeten meer gegevens delen over jouw behandeling met je zorgverzekeraar, omdat de financiering van behandelingen in de ggz is veranderd. De overheid noemt deze nieuwe manier van financieren het zorgprestatiemodel. Hiermee wil de overheid de zorg verbeteren en toegankelijk maken voor iedereen. Als je niet wilt dat je gegevens gedeeld worden, dan kun je dat aangeven bij het intakegesprek of voor je eerste afspraak. We leggen hieronder uit hoe je bezwaar kunt maken en hoe het zit.  Welke gegevens gaan wij delen?


  Als je bij ons in zorg komt, moeten wij een zogenoemde ‘zorgvraagtypering’ vaststellen. Daarmee geven wij aan welke behandeling we denken dat je nodig hebt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een complexe en minder complexe zorgvraag. Zorgverzekeraars vragen van ons om aan hen door te geven welk zorgvraagtype je hebt en in welke diagnosehoofdgroep je valt. Dit inzicht is voor zorgverzekeraars belangrijk, omdat zij daardoor beter kunnen voorspellen welke zorg en hoeveel zorg er nodig zal zijn. Je kunt bezwaar maken tegen het delen van deze informatie met de zorgverzekeraar.   Hoe kun je bezwaar maken? 


  Zorgverzekeraars krijgen nu dus automatisch inzage in jouw zorgvraagtype en de diagnosehoofdgroep. Dat gebeurt na jouw eerste afspraak bij ons. Als je dat niet wilt, kun je daar een formulier voor ondertekenen. Dit noemen we een privacyverklaring. Als je de privacyverklaring invult en bij ons inlevert, zullen wij deze informatie niet delen met de zorgverzekeraar. Dit verandert niks aan de vergoeding voor je behandeling. 

  Ondertekenen van de privacyverklaring


  Het makkelijkst is als je bij jouw intakegesprek of eerstvolgende afspraak bij ons de privacyverklaring ondertekent. Of download hier de privacyverklaring, onderteken hem en stuur per post naar:

  ADHD City

  Leonard Springerlaan 7

  9727 KB Groningen  Als je hier nog vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met jouw behandelaar.    Privacystatement

  ADHD City hecht veel waarde aan jouw privacy. Als zorgverlener voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij waarborgen jouw privacy in onze organisatie. De systemen waarin wij gegevens verwerken, zijn goed beveiligd. Met deze privacyverklaring maken wij je duidelijk wanneer en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, en hoe wij jouw privacy beschermen.

  Websitebezoek

  Wanneer je onze website bezoekt, dan verzamelen wij geen persoonsgegevens van jou.

  Persoonsgegevens

  Wanneer jij je inschrijft bij ADHD City, vragen wij je om persoonsgegevens. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om je te kunnen identificeren en om goede zorg te kunnen leveren. Deze staan op het inschrijfformulier, zoals je naam, adres, geboortedatum en BSN. We verwerken deze gegevens in ons systeem. Dat betekent dat wij jouw gegevens in het dossier opslaan, bijwerken, raadplegen en verstrekken aan onze behandelaars.

  Medische gegevens

  Kom je bij ons in behandeling, dan gaan wij ook jouw medische gegevens verwerken in een medisch dossier. In dat dossier komen de volgende dingen te staan: de bevindingen van psychologisch onderzoek, de diagnose, de ingestelde behandeling, de voortgang van de behandeling en de verwijs- en ontslagbrieven.

  Geheimhoudingsplicht

  Alle behandelaren en medewerkers van ADHD City hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht. Als wij het belangrijk vinden om gegevens met anderen te delen, vragen wij jou daarvoor toestemming. Medewerkers die met privacygevoelige informatie werken, worden gescreend en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Alleen behandelaren en specifieke medewerkers die daar rechten toe hebben, krijgen toegang tot een medisch dossier. Op deze manier beschermen wij jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk.

  Privacywet

  We houden ons aan de regels van de privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Ben je niet tevreden over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je dit bespreken met je behandelaar.